Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na konci atlasu najdete malí testík.

Amur bílý
 
Pochází z Číny. K nám byl dovezen v r. 1961. Obývá střední a dolní úseky řek, přizpůsobil se i podmínkám v rybnících, v meliorizačních kanálech a mimopstruhových údolních nádržích. Jeho vlastnosti, že požírá makrovegetaci, se využívá k meliorizaci zarostlých rybníků, údolních nádržích apodobně. Zvláště v teplejších oblastech. Je velmi cennou hospodářskou
rybou.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Blatňák tmavý
 
Žije vzácně na Slovensku ve slepém rameni a kanálech spojených s jezerem Lion. Hospodářský význam 
nemá. Je však v Evropě jediným žijícím zástupcem vývojově staré čeledi blatňákovitých. Má mimořádnou vědeckou a kulturní hodnotu. Samice upravuje hnízdo ke tření. Oplodněné jikry hlídá. Potravu přijímá blatňák hltavě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bolen dravý
 

Žije ve střednícha a dolních úsecích řek, v tůních a mimopstruhových nádržích. Významně se uplatňuje při omezování plevelných ryb. Je velmi cennou hospodářskou i sportovní rybou. V naší literatůře je popisován pražský úlovek z roku 1916, který vážil 14,2 kg a měřil 108 cm. Kříží se s ouklejí. Průměrná váha  
lovených ryb se pohybuje mezi 1,5-2 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Candát obecný
 
Osidluje střední a dolní úseky řek i stojaté vody . Zdržuje se ve volné vodě dále od břehů a v hlubších partiích. Významě se uplatňuje při regulaci plevelných ryb nekonkuruje si se štikou. Je hospodářsky i sportovně významnou rybou. Chrání své jikry. Na čelistech a patrových kostech má kromě malých i dlouhé zuby, takzvané psí. Průměrná váha lovených ryb je mezi 1,5-2,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Candát východní
 
Žije v dolních úsecích řek, na Slovensku se vyskytuje vzácně v Dunajském povodí. V ČR se vyskytuje jen v dolní Moravě a Dyji. Pro svou vzácnost má omezený hosp. a sport . Význam. "Psí zuby" chybějí, na bocích od hřbetu řada svislých proužků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cejnek malý
 
 
Osidluje dolní toky řek, slepá ramena, tůně, údolní nádrže. Z hlediska sportovního rybářství má omezený význam . Kříží se s podouství, cejnem velkým, perlínem a ploticí. Jeho lidový název je křínek nebo skalák. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cejn perleťový
 
Žije na Slovensku především v povodí Dunaje, v jeho ramenech a přítocích, v ČR v dolní Moravě a Dyji. Má malý rybářský význam.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cejn silný
 
U nás je znám řídký výskyt z Labe, Vltavy a Odry. Ve větší míře se vyskytuje v dolní Moravě a Dyji, pak na Slovensku
v Dunaji a jeho přítocích. Bez hospodářského významu. Je řazen mezi ohrožené druhy. V noci nepřijímá potravu. Nejintenzivněji přijímá potravu v květnu. S ochlazující se vodou
už koncem října úplně přestává přijímat potravu. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cejn velký
 
Hojná hejnová ryba dolních toků řek a stojatých vod. Při nedostatku dravců hrozí jeho přemnožení, což je nežádoucí zejména ve vodárenských údolních nádržích. Je oblíbeným objektem
sport. rybolovu. Ve finském Hajka Fjordu byl uloven v délce 50cm, váze
2,4 kg a bylo u něj jištěno stáří 32 let. Kříží se s ploticí, perlínem a cejnkem malým. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,5-1 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drsek menší
 
Žije v Dunaji a jeho přítocích, v řece Moravě se vyskytoval až k Hodonínu, v Dyji po Břeclav. Je chráněný zákonem. Mezi hřbetními ploutvemi je mezera (12-13 šupin). Pohybuje se skákavě. Při osvícení (např. v akváriu) jeho oči zeleně světélkují. Má velice štíhlý
ocasní násadec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlavačka mramorová
 
Žije v tekoucích i stojatých vodách v povodí Dunaje především na Slovensku. V ČR byla zjištěna v Mušovské nádrži
na jižní Moravě. Je navrhována k ochraně jeko přírodní památka. Nemá postranní čáru. Přední nozdry jsou protaženy v tykadlové trubičky. Samec chrání jikry. Břišní ploutve jsou srostlé a vytvářejí přísavný terč. Nemá plynový měchýř. Žije nočním životem. Pohybuje se trhavými pohyby.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlavatka obecná
 
Vyskytuje se především ve Slovenských řekách v pásmu parmovém, občas byla zjištěna
v dolním toku Moravy a Dyje. Byla též vysazena do některých Českých řek, např. Vltavy. Jde o vysoce
sportovně ceněný druh, patří však mezi nejohroženějíží druhy ryb.
Zahraniční literatura
uvádí u hlavatky vzrůstové možnosti až na hranici 66kg a delky 183cm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrouzek běloploutvý
 
Žije v hlubších tocích s mírně proudící vodou. Vyskytuje se zejména v povodí Dunaje, v dolním toku Moravy a Dyje. Je potravou dravcům. Téměř ohrožený druh. Kříží se s hrouzkem obecným. postranní čára lemována zdvojenými skvrnami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrozek dlouhovousý
 
Osidluje proudivé úseky řek v povodí Dunaje. Patří mezi kriticky ohrožené druhy ryb. Má tedy význam
vědecký a kulturní. Velice málo prozkoumaný druh. Od ostatních
hrouzků se liší např. silnými vousky sahajícími až ke skřelové kosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrosek kessleruv
 
Vyhovují mu mírně proudivé úseky řek. Dnes se vyskytuje jen omezeně v povodí Dunaje. Je řazen mezi kriticky ohrožené druhy ryb. Jeho význam
je především vědecký a kulturní. Postraní čára je lemována zdvojenými skvrnami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrozek obecný
 
Hjenová ryba tekoucích i stojatých vod s písečným
až kamenitým dnem s úkryty například větve. Je vhodnou nástražní rybkou. Je potravou dravců. Kříží se s hrouzkem běloploutvým. Lidové pojmenováné: řízek, hřízek, řezan.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelec jesen
 
Hejnová ryba. Vyskytuje se v mírně tekoucích úsecích středních a dolních úseků řek i v některých stojatách vodách. V místech
hojného výskytu býval loven sítěmi. Zlatá aberace se chová pro ozdobu např. v zahradních
nádržích. Kříží se s ploticí, bolenem a tlouštěm. Vděčná ryba, kterou lze ulovit podobnými metodami a na většinu nástrah jako na tlouště. Průmězná váha
lovených ryb mezi 0,5-0,8 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelec proudník
 
U nás se vysytuje téměř po celém území. Vytahuje až k dolní části pstruhového pásma. Vyskytuje se i v proudných úsecích nížinných toků. Přizpůsobí se i stojatým vodám. Je oblíbenou nástražní rybkou. Kříží se s jelcem tlouštěm i jesemńem a ouklejí. V době tření netáhne proti proudu, ale naopak po proudu. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,1-0,2 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelec tloušť
 
Hejnová ryba vyskytující se v tekoucích vodách
od dolní části pstruhového pásma do proudivých úseků pásma cejnového. Vyžaduje členité dno a břehy. Je oblíbenou sportovní
rybou. Kříží se s ploticí, ouklejí, jesenem, proudníkem, cejnkem malým, ostroretkou, slunkou, perlínem a kaprem. Průměrná váha
ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeseter malý
 
Sladkovodní netažný druh vskytující se v SR v korytě řeky Dunaje, v jeho přítpcích a průtočných ramenech. V ČR se s ním setkáme ojediněle v dolních úsecích moravy a Dyje. Je cennou hospodářskou rybou. Z hlediska ochranářského je řazen mezi druhy kriticky ohrožené. Při sběru potravy z hladiny se obrací břichem vzhůru. Kříženci s vyzu velko se nazívají bestěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ježdík obecný
 
Žije při dně
dolních toků řek i v průtočných rybnících. Je spíše nežádoucí rybou (potravní konkurent, požíra jikry a plůdek). Snáší mírnou slanost
vody. Lidové pojmenování švec.Výborná nástraha na Štiku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ježdík žlutý
Vyskytuje se v Dunaji a v dolních úsecích jeho přítoků. Vzácně byl zjištěn
v dolním úseku Moravy a Dyje. Bez hospodářského významu. Žije v hejnech. Je zařazen mezi ohrožené druhy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapr obecný
 
Kapr je nejvýznamnější rybou našeho i evropského rybníkářství. Je velmi ceněnou sportovní
rybou mimopstruhových tekoucích vod i nádrží. U kulturních kaprů jsou známy 4 fenotypy ošupení. Š - šupinatý, L - lysec, Ř - řádkovytý, H - hladký. Pro ozdobu byly vyšlechtěni kapři zlaté a tříbarevné (Koi) zbarvení. Kříží se s tolstolobikem bílým, tolstolobcem pestrým, línem a amurem bílým. Průměrná váha
lovených ryb okolo 2 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karas obecný
 
Vyskytuje se především ve stojatých vodách zarostlých a zabahněných, v tůních a rybnících. Bez hosp. významu. Sportovní
rybáři jej používají jako nástražní rybku. Větší jedince loví i na udici. Potrava dravých ryb. Kříží se s kaprem. Kříženec se nazývá kaprokaras a má dva vousky. Průměrná váha
lovenách ryb mezi 0,25-0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karas stříbřitý
 
Rozšířil se u nás v 60. létech. Vyskytuje se v tekoucích i stojatých vodách. V rybnících je nežádoucí. Z poddruhu C. aurastus byly vyšlechtěny všechny barevné i tvarové odchylky - karas zlatý, závojnatky. Průmětná váha lovených ryb je okolo 0,3 kg. U nás se vyskytují převážně samice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koluška tříostná
 
Obývá místy
stojaté a mírně tekoucí vody. Na našem území ji pravděpodobně vysadili akvaristé. Bez hosp. významu.
Po výtěru samec hlídá jikry. Na bocích má až 35 kostěných štítků. Loví se do čeřínku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lín obecný
 
Vyskytuje se v pomalu tekoucích a stojatých vodách silněji zarostlých. Je cennou hospodářskou rybou chovanou v kaprových rybnících (export). Je i cennou sportovní
rybou. Byly vyšlechtěny zlaté a modré barevné odchylky. Uměle byli získáni kříženci s kaprem, tolstolobikem bílým, tolstolobcem pestrým. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,25-0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipan podhorní
 
Hejnová ryba v horních úsecích střední části toků (pásmo lipanové). Velmi cenná sportovní ryba, lov
na mušku je vrcholem sportovního rybolovu. Má nádhernou tvarově a barevně zajímavou hřbetní ploutev u samců nazvanou praporec.Literatura u nás uvádí lipana z r. 1967, který měřil 63 cm. Bohužel není uvedena hmotnost, ani místo úlovku. Průměrná váha
lovených ryb 0,30 - 0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Losos obecný
 
Unás je vymizelým druhem. V dospělosti žije
v moři. Ke tření táhne do horských úseků řek. Mladí jedinci, tzv. strdlice se vracejí do moře. Poláci a Němci vysazjí uměle odchovaný plůdek do vhodných řek, aby do nich táhli znovu dospělí lososi. I u nás podobná akce již exituje (od r. 1997). Celý mezinárodní pokus má název losos 2000. Významná hospodářská a sportovní
ryba. Průměrná váha
lovených ryb mezi 4-5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mník jednovousý
 
Žije skrytě ve všech pásmech vod, v rybnících i údolních nádržích. Hospodářský význam
je malý. Je řazen mezi druhy vyžadující pozornost. Největší, částečně zdokumentovaný úlovek byl zaznamenán na Aljašce. Měřil 180 cm a vážil 27,5 kg. Bohužel chybí údaje o místu
a letopočtu. Větší aktivitu
vykazje v noci, při zakalené vodě a v zimě. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,30-0,50 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mřenka mramorová
 
Žije v potocích a říčkách pstruhového pásma. Setkáváme se s ní i v průtočných rybnících. Je potravou pstruhů. Bez hospodářského významu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okounek pstruhový
 
U nás nepůvodní druh. Vysazen v roce 1889 do třeboňských rybníků. Byl u něho propracován umělý výtěr. Chová se na Hluboké a ve Vodňanech. Hospodářský význam
zatím malý. Ojediněle se s ním můžete
setkat v revýrech jižních čech. Snáší teplotu
28°C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okoun říční
 
Vyskytuje se v tekoucích vodách od lipanového až po cejnové pásmo. Žije
i ve stojatých vodách ,tůních rybnících a údolních nádržích. V některých vodách se přemnožuje. V kaprových rybnících je považován za plevelnou rybu. V tekoucích vodách je sportovními
rybáři velice ceněn. Na konci první hřbetní ploutve je černá skvrna. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,20-0,30 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostroretka stěhovavá
 
V parmovém pásmu se vytváří početná hejna. V povodí Labe se navyskytovala. Několikrát byla vysazena do Berounky, Sázavy, Vltavy a Orlice. Její kladný hospodářský význam
je dán tím, že zhodnocuje produkci řas, sinic a rozsivek. Sportoními rybáři
je oblíbená. Je řazena mezi ohrožené druhy ryb. Podbřišnice je zbarvena červeně. Kříží se s ploticí. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,4 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostrucha křivočará
 
V ČR se vyskytuje v dolním toku Moravy a Dyje. Nemá podstatný hospodářský význam. V Červeném seznamu je zařazena jako nevyhodnocený druh. Prsní ploutve velmi dlouhé. Oplodněné jikry jsou splavávány proudem a přitom se vyvýjejí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouklejka pruhovaná
 
Žije v proudných úsecích středních i horských částí toků. Zdržuje se v hejnech u hladiny. Hospodářsky nevýznamný druh. V červené knizeje zařazena mezi zranitelné druhy. Krajový lidový název je čorek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouklej obecná
 
Hojná ryba v dolních tocích řek . Vyskytuje se též v průtočných rybnících a údolních nádržích. Hospodářsky nevýznamný druh. Je významnou potravní složkou dravých ryb. Kříží se s bolenem, tlouštěm, perlínem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parma obecná
 
Hojně rozšířený druh především v parmovém pásmu. Zasahuje i do sousedních pásem, výjimečně se přizpůsobila i podmínkám v údolních nádržích. Je oblíbenou sportovní
rybou. Vnitřnosti, zejména jikry a mlíčí jsou jedovaté. Zvláště v době tření. Kříží se s parmou středomořskou a ploticí. Průměrná váha
lovených ryb mezi 1-2 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parma středomořská
 
Vzácněji rozšířený druh v povodí Dunaje a Visly. Jikry a mlíčí i játra jsou jedovaté zvláště v době tření. Kříží se s parmou obecnou. Slouží jako potrava vedle ostroretky pro hlavatku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perlín ostrobřichý
 
V cejnovém pásmu větších řek s porosty rostlin, v tůních, odstavených ramenech, v rybnících. Hejnový druh. Vytrvalá
nástražní rybka. Potrava dravců. Kříži se s ploticí, ouklejí, a cejnkem malým. Jeho lidové pojmenování je červenopeřice. Průměrná váha lovených ryb mezhi 0,15-0,20 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piskoř pruhovaný
 
Žije při dně zabahněných stojatých nebo mírně tekoucích vod, též v rybnících. Bývá kořistí sumce. Hospodářský význam
nemá. V Červené knize
je zařazen do kategorie ohrožených druhů. Při nedostatku kyslíku polyká vzduch
na hladině do střeva, tzv. střevní dýchání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plotice obecná
 
Je velmi přizpůsobivá. Najdeme ji téměř ve všech typech vod
s výjimkou pstruhového pásma. Vyskytuje se i v rybnících, údolních nádržích. Při nedostatku dravých ryb se přemnožuje. Je to naše nejběžnější ryba. Loví se sítěmi i sportovně. Je vhodnou nástražní rybkou. Je potravou dravců. Kříží se s cejnem velkým, cejnkem malým, ouklejí, jesenem, louštěm, ostroretkou a parmou obecnou. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,2-0,3 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podoustev říční
 
V ČR se vyskytuje v povodí Labe, Odry, Moravy. Osidluje dolní úseky řek ,cejnové, případně parmové pásmo i stojaté vody. Oblíbená sportovní
ryba. Její stavy klesají. Je řazena k ohroženým druhům ryb. Kříží se s cejnkem malým. Na udici
urputně bojuje. Žije v hejnech. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,25-0,35 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pstruh duhový
 
Nepůvodní druh. Dovezen 1888. Uplatnil se v chladnějších rybnících a údolních nádržích pstruhového typu. Je průmyslově
chován. Trvale se vyskytuje jen v některých tekoucích pstruhových vodách. Hospodářsky i sportovně
velmi cenný druh. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,30-0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pstruh obecný(mořská forma)
 
Žije v moři, nedaleko od pobřeží. Na výtěr táhnou do horních toků řek. Mladí jedinci ve věku 2-3 let se vracejí do moře, kde za 2-4 roky dospívají. Průměrná váha
ryb mezi 2-4 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pstruh obecný(potočák)
 
Hospodářsky a sportovně
je nejvýznamnějším a nejcennějším druhem pstruhových vod. Vyhledává úkryty. Je velmi plachý. Barevně je velice proměnlivý podle prostředí, ve kterém žije. V lukách bývá laděm více do zelena, ve skalnatých vodách je velice tmavý i černý. Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,2-0,3 kg. Pokud je vysazen do údolní nádrže, postupně přechází na formu jezerní.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekavčík horský
 
Žije v hosrkých potocích a říčkách v povodí Dunaje. V ČR v Bečvě. Kriticky ohrožený druh. Jeho nozdry vybíhají do trubiček.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Síh peleď
 
Nepůvodní druh. Dovezen v 1970. Je chován jako maréna v chladnějších kaprových rybnících. Vysazen i do některých údolních nádrží. Kříženci s marénou jsou plodní. Cenná hospodářská ryba. Dnes již u nás nejsou čisté populace síha severního ani peledě. Z tohoto důvodu
se také samostatně neregistruje. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Síh severní
 
Nepůvodní druh. Poprvé dovezen 1882. Je chován v chladnějších kaprových rybnících. Byl úspěšně vysazen i do některých údolních nádrží. Hospodářsky cenný druh. Kříží se se síhem peledí. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siven americký
 
Nepůvodní druh. Dovezen 1883. Žije
v některých potocích a řekách pstruhového pásma. Přizpůsobil se podmínkám i v některých údolních nádrží. Chován též průmyslově. Hospodářsky i sportovně
cenný druh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slunečnice pestrá
 
Nepůvodní druh.
Žije v pomalu tekoucích čistých vodách, v tůních a odvodňovacích kanálech. Bez hosp. významu. Řídký výskyt. K nám zavlečena s plůdkem kapra v r. 1929. Samec hlídá jikry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slunka stříbřitá
 
Hojně rozšířený druh mírně tekoucích a stojatých vod. Bez hosp. významu. Potrava pro dravé ryby, nástraha při lovu dravců. Má neúplnou postranní čáru. Sameček ochraňuje jikry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štika obecná
 
Žije téměř ve všech typech vod, především v cejnovém pásmu a ve stojatých vodách
s úkryty a vodními porosty. Hospodářsky i sportovně
velmi cenný druh. Významný regulátor plevelných ryb. V pstruhových vodách nežádoucí. Je stanovištní rybou. Průměrná váha
lovených ryb 2-2,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Střevle potoční
 
Před nedávnem ještě hojný druh v pstuhových potocích a říčkách. Vlivem znečištění a úprav toků z mnoha míst
vymizela. Nemá hospodářský význam. Potrava pstruhů. Je řazena mezi zranitelné druhy. Postranní čáru má neúplnou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Střevlička východní
 
Nepůvodní druh. Byla k nám zavlečena s plůdkem býložravých ryb. Osídlila především stojaté vody. Při větší četnosti konkuruje v potravě hosp. cenným rybám.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumeček americký
 
Nepůvodní druh. Dovezen 1890. Žije ve stojatých vodách s bahnitým dnem i v některých řekách.Oblíbená potrava Sumce velkého. Bez většího významu. Místy loven sportovními
rybáři. Jikry ukrývá v jamce. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,15-0,25 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumec velký
 
V tekoucích vodách
žije hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem. Vyskytuje se i ve stojatých vodách. Sportovně
i hosp. cenný druh. Významný regulátor plevelných ryb. U sumců se někdy vyskytuje albinismus chybějí pigmenty hlavně melanin. Průměrná váha
lovených ryb mezi 8-10 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tolstolebec pestrý
 
Nepůvodní druh. K nám dovezen porvé 1964. Hospodářsky významná ryba k hustým obsádkám kapra zejména v teplejších oblastech. U nás se rozmnožuje jen uměle. Uměle byl křížen s tolstolobikem bílým.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tolstolobik bílý
 
Nepůvodní druh. K nám dovezen poprvé 1965. Z rybníků pronikl i do tekoucích vod. Významná doplňková ryba k hustým obsádkám kapra. Živí se drobným zoo i fytoplanktonem a detritem. Průměrná váha
lovených ryb 2-3 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhoř říční
 
Žije v tekoucích i stojatých vodách. Jeho výskyt závisí na umělém vysazování monté. Hospodářsky i sporovně velmi cenný druh. Úspěšný je i jeho průmyslový
chov. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,4-0,7 kg. Po dosažení dospělosti táhne do Sargasového moře
na výtěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vranka obecná
 
Rozšířená po celém území v pstruhových vodách. Bez hosp. významu. Je indikátorem čistých vod a potravou pro pstruhy. Je zařazena jako zranitelný druh. Postranní čáta nebývá úplná. Samec chrání jikry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Žije v pstruhových potocích výše než vranka obecná. V Čechách není, na Moravě v povodí Odry, v Moravici, Olši, Opavici, na Slovensku
v povodí Dunaje. Význam má jako bioindikátor čistých vod. V Červené knize je zařazena jako zranitelná druh. Postranní čára neúplná. Smec chrání jikry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A tady je malý testík-jak se jmenuje poslední rybka v atlasu.
Odpovědi napište do komentáře dole.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

*

(Petr, 20. 4. 2015 7:13)

me se to líbí

Testík

(Michal, 7. 11. 2014 13:41)

Atlas ryb je pěkný, ten se mi líbí,
ale testík je obvykle formou a b c d
a ne poznat jeden obrázek...

dsa

(david, 9. 4. 2011 10:11)

rekl bych ze je to vranka mramorovana?

Re: dinosaurus

(nějakej borec, 18. 9. 2014 11:21)

já si myslím, že to je ryba

Re: dinosaurus

(nějakej borec, 18. 9. 2014 11:21)

já si myslím, že to je ryba

oprava

(Marian Adamus, 17. 11. 2012 18:03)

Nezajímá mne konec, ale začátek:

Malí kvíz je hrubka.

správně je MALÝ, ty střevlíku!

ryba

(mrv, 2. 4. 2012 15:13)

Vranka pruhoploutvá